Gizlilik Politikası | Alkın Kompresör
İletişim Bilgilerimiz

+90 232 782 22 90

Kazımkarabekir Mah. Bekir Saydam Cad. No:94/1 Torbalı/İzmir

alkin@alkin.com.tr

GİZLİLİK POLİTİKASI

 1. KAPSAM

Alkın Kompresör Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“ALKIN KOMPRESÖR” veya “Şirket” olarak anılacaktır) www.alkin-compressors.com internet sitemizi (“Site”) ziyaret edenlerin gizliliğini esas ve öncelikli kabul etmektedir. Bu nedenle, işbu Veri Gizliliği ve Güvenliği Politikası (“Gizlilik Politikası”), Sitemizi kullanırken kullanıcılara ilişkin ne tür bilgilerin Şirketimiz tarafından toplandığını, bunların nasıl kullanıldığını ve korunduğunu açıklamaktadır. Sitemiz ve/veya diğer iletişim kanallarımız aracılığı ile Şirketimizle kişisel verilerinizi paylaşmanız halinde bu veriler Gizlilik Politikası’na uygun olarak kullanılacaktır.

 

Ayrıca işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizin tarafınızdan nasıl denetlenebileceği ve istediğinizde Şirketimize başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmektedir. Söz konusu bilgilerin, mevcut ve geçerli olan veri koruma düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve kullanılması için gerekli olan işlemler Şirketimiz tarafından yerine getirilecektir.

Sitemizi kullanıyor olmanız, Gizlilik Politikası’nı okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. 

 

 1. GİZLİLİK POLİTİKASININ TAKİBİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ

Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygunolarakhazırlanmıştır. 

 

Şirketimiz ’in, Gizlilik Politikası’nda değişiklik yapma hakkı saklı olduğundan, Gizlilik Politikası’nın düzenli olarak takibi ve okunması kullanıcının sorumluluğundadır. Siteyi, yapılabilecek bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım, Gizlilik Politikası’ndaki değişiklilerin kabul edildiği anlamını taşır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ TEMEL KURALLAR

 

Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler, yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi ya da bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu hususta açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir.

 

Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz burada belirtilen şartlar uyarınca Şirketimiz tarafından veya veri sorumlusu olarak Şirketimiz adına kaydedilmekte, işlenmesini gerektiren sebepler bulundukça güncellenmekte ve saklanmakta, yurt içinde üçüncü kişiler ile paylaşılmakta ve Kanunda belirtilen diğer yöntemlerle işlenmektedir.

 

Ürün, hizmet ve kampanyalarımızı duyuran Sitemize üye olmanız ve onay vermeniz veya üye olmadan hizmetlerimizden yararlanmanız durumunda, sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına ad, soyadı, e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi, sipariş detayı, ziyaret detayı, fatura ve teslimat adresleri gibi bazı kişisel bilgilerinize ihtiyaç duyulacaktır. Bu bilgiler haricinde, Site ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanları ve sipariş anındaki internet protokol adresi (IP) ve son oturum açma IP adresi, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi toplu istatistiksel veriler, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanır ve kullanılır. 

 

Şirket, ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde veya açık rızanıza istinaden, aşağıda belirtilen amaçlarla:

- Site içinde size özel hesabınızı oluşturmak için (Adınızı, soyadınızı, adresinizi, IP bilgilerinizi, şirket bilgilerinizi, size ve şirketinize ait telefon ve faks numaralarınızı, e-posta adresinizi ve diğer iletişim bilgilerinizi)

-Çevrimiçi alışveriş ve yasal yaşta olduğunuzu doğrulamak için (Örneğin doğum tarihiniz)

-Teslimat durumunu bildirmek amaçlı e-posta ve kısa mesaj bildirileri göndermek için (e-posta adresiniz, telefon numaranız)

-Satın aldığınız ürünlerin teslimatında olası sorunları iletmek için (Örneğin telefon numaranız, e-posta adresiniz, adresiniz)

-Sorularınıza cevap vermek ve yeni veya değiştirilmiş hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek için (Örneğin e-posta adresiniz, telefon numarası

-Bize ulaşın formu üzerinden tarafımıza bilgi iletildiğinde müşterinin istek ve şikayetlerine cevap verebilmek için, (Örneğin adı, soyadı, e-posta adresi, telefon numarası)

-İnternet erişimlerine ait log kayıtları 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca kayıt altına alınmakta ve talep edilmesi halinde adli ve/veya idari merci/kurum/kuruluşlarla paylaşılmakta, gerekirse şirket içi denetim süreçlerinde hukuki yükümlülük çerçevesinde işlenmektedir. 

-Sitenin ve/veya mobil uygulamanın güvenliğini güçlendirmek için, (Örneğin; Sistemlere erişimde çok faktörlü kimlik doğrulama yöntemlerinin kullanılması veya şirket sistemlerinin ağ ve veri güvenliği için güvenlik duvarı, internet ağ geçidi, ağ ve alt ağ ayrımı gibi erişim güvenlik önlemleri alınması gibi. 
Elektronik ticaret hüküm ve şartlarını düzenleyen uluslararası ve yerel yasal düzenlemeler kapsamındayükümlülüklerimiziyerinegetirmek.

-Sipariş oluşturma esnasında kullanılan kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde şirketimiz sistemlerinde saklanmaz. Harcama itirazlarınız olduğu takdirde vakit kaybetmeden bankanızla görüşmenizi öneririz.

 

 1. KİŞİSELVERİLERİNSİLİNMESİ, İMHASI, ANONİMLEŞTİRİLMESİ

 

Şirket, topladığı kişisel verileri, KVKK’nin 7 ve17 nci maddeleri ile Türk Ceza Kanunu 138 inci maddesi uyarınca, ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Busürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

 1. VERİ GÜNCELLİĞİ VE DOĞRULUK

 

ALKIN KOMPRESÖR bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. ALKIN KOMPRESÖR, müşteriler ya da ALKIN KOMPRESÖR ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmakzorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğrukabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi ALKIN KOMPRESÖR tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır.  

 

 1. GİZLİLİK VE VERİ GÜVENLİĞİ

Kişisel veriler gizlidir ve şirketimiz bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmişkişiler ulaşabilir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz. Şirket tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve veri sahibinin mağdurolmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygunolması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de Gizlilik Politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Hukuka uygun olarak kişisel verileri paylaştığımız şirketlerdende verileri koruması talep edilir.

 

 1. MÜŞTERİ, MUHTEMEL MÜŞTERİ, İŞ VE ÇÖZÜM ORTAKLARI VERİSİ

 

Müşteriler ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir.

ALKIN KOMPRESÖR, gerek iş ve çözüm ortakları ile ve gerekse yurt içi ve yurt dışındaki bayi/temsilcileriyle veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ve bayiler ile veri güvenliğine dair taahhütler ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin tedbirleri alması talep edilir.

 

 1. TANITIM, FARKINDALIK, REKLAM VE PAZARLAMA AMAÇLI VERİ İŞLEME

Şirket, kompresör üretim süreçlerini anlatabilmek, ürün çeşitliliği, kalitesi ve kullanım alanlarına dair kamuoyuve muhataplarında farkındalık oluşturmak, ürün ve satış sonrası hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla internet sayfası, sosyal medyagibi elektronik, görsel ve işitsel mecraları ya da basılı materyalleri kullanır. Hangi kategoride olursa olsun kişisel verisi işlenen veri ilgilisinin onayı şarttır.

E-Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti gönderilebilir. Reklamın gönderileceği kişinin onayının açık bir şekilde mevcudiyeti şarttır. Yine aynı mevzuat uyarınca belirlenen “onay”ın detaylarına da ALKIN KOMPRESÖR riayet etmektedir. Bu onay, yazılı olarak fiziki ortamda veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilir. Önemli olan, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresinin bulunmasıdır.

 

 1. ŞİRKETİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ VEYA KANUNDA AÇIKÇA ÖNGÖRÜLMESİ SEBEBİYLE YAPILAN VERİ İŞLEMLERİ

 

Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğünyerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır.

 

 1. OTOMATİK SİSTEMLERLE İŞLENEN VERİLER

 

Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler konusunda şirket, Kanuna uygun davranır. Kişilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine kullanılamaz. Ancak şirket, kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem yapacağı kişilerle ilgili kararlar alabilir.

 

 1. KULLANICI BİLGİLERİ VE İNTERNET

 

ALKIN KOMPRESÖR ‘e ait internet siteleri ve diğer sistemlerde veya uygulamalarda kişisel verilerin toplanması, işlenmesive kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ile ve gerekirse çerezler, türleri ve kullanıcı tercihleri hakkında bilgilendirilir. Konuyla ilgili ayrıca hazırladığımız “Çerez Politikası”na internet sayfamızdan da ulaşılabilir.

 

 1. ÇALIŞANLARA AİT VERİLER

 

Çalışanlarımızın kişisel verileri, iş ilişkileri ve sağlık sigortası bakımından gerekli olduğu kadarıyla onay alınmaksızın işlenebilir. Ancak şirket, çalışanlarına ait verilerin gizliliği ve korunmasını temin eder. 

 

Şirket, çalışanlarına ait kişisel verileri, İş Kanunu, Borçlar Kanunu, Gümrük Yönetmeliği gibi işlemenin ilgilimevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen (teftiş, inceleme, onaylanmış kişi statü belgesi gibi) bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan verileri işleyebilir. Bu husus, Kanundankaynaklananyükümlülüklerlesınırlıdır.

 

Şirket, özel sağlık veya bireysel emeklilik sigortaları gibi şirket çalışanlarının menfaatine olan işlemler içinonay almaksızın kişisel verileri işleyebilir. İş ilişkilerinden kaynaklanan ihtilaflar için de şirket, çalışanlara aitverileriişleyebilir.

 

Şirket içinde çalışanlara tahsis edilen bilgisayar, telefon, e-posta ve diğer uygulamalar çalışana sadece iş amacı ile tahsis edilmiştir. Çalışan şirketin kendisine tahsis ettiği bu vasıtaların hiçbirini özel amaçları ve iletişimi için kullanamaz. Şirket bu araçlar üzerindeki bütün verileri kontrol edebilir ve denetleyebilir. Çalışan, işe başladığıandan itibaren kendisine tahsis edilen bilgisayarda, telefonlarda ya da diğer araçlarda iş dışında başka bir veri yadabilgi bulundurmayacağını taahhüt etmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN YURTİÇİ VE DIŞINA AKTARILMASI

ALKIN KOMPRESÖR tarafından Kurul tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri Kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin onayına bağlı olarak yurt içi ve yurtdışına aktarma yetkisine sahiptir.

 

Şirket tarafından hizmetin görülebilmesi ve firma meşru menfaati doğrultusunda yurt içindeki hissedar, grup şirketleri Alkın Makine Dış Ticaret Limited Şirketi, ayrıca iş ve çözüm ortakları ile paylaşılabilir.

Ayrıca ALKIN KOMPRESÖR, kişisel verileri, yurt dışı kaynaklı tedarikçiden temin ettiği malzeme ve hizmetlerin sunumunu sağlamak amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerine aktarabilecektir. Yurt dışı satış ve pazarlama süreçlerinin gereği olarakta yurtdışındaki bayi/temsilci ve müşteriler ile de veri paylaşımı söz konusu olabilmektedir.

 

Kurumsal elektronik iletişim kanalları için gerekli altyapı ve hizmetler ile veri güvenliğinin sağlanması amacıylabilişim ya da bulut hizmeti firmalarına; günümüzde yaygın ve kaçınılmaz olarak kullanılan anlık ileti ya da online iletişim kanalları ile hizmet sunumu amacıyla ABD menşeili Microsoft 365 Exchange ve Meta (WhatsApp) adlı platform ve uygulamalara veri aktarımı yapılabilmektedir.

 

 1. KULLANICI HAKLARI

 

Şirketimize başvurarak:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya hatalı işlenmiş olması halinde bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerin kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğraması halinde zararın giderilmesi talep, hakkına sahipsiniz.

 

Buna karşın, Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. ALKIN KOMPRESÖR, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilir.

 1. İŞLEM GÜVENLİĞİ

ALKIN KOMPRESÖR tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de Gizlilik Politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir. 

 

16. BİLGİ VE İLETİŞİM

 

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; www.alkin-compressors.com ile iletişime geçebilirsiniz.

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla hazırladığınız başvurunuz;

 

1. Kazım Karabekir Mah. Bekir Saydam Cad. No:94/1 Torbalı/İzmir adresine bizzat getirebilir, 

2. Belirtilen adrese, ıslak imzalı olarak noter kanalıyla gönderebilir,

3. alkin.kompresor@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığı ile iletebilirsiniz.

 

Şirket, başvuru sahiplerinden başkaca ilgili bilgi ve belge talep edebilir. Başvurularınız, en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

map-pin-point
UP