Kullanım Koşulları | Alkın Kompresör
İletişim Bilgilerimiz

+90 232 782 22 90

Kazımkarabekir Mah. Bekir Saydam Cad. No:94/1 Torbalı/İzmir

alkin@alkin.com.tr

KULLANIM KOŞULLARI

 

Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta yer alan düzenlemelerden doğan haklarda dahil olmak üzere Sanal Ortamlar ile Sanal Ortamlardan kaynaklı tüm haklar Alkın Kompresör’e aittir. Bu kapsamda bunlarla sınırlı olmamak üzere, Sanal Ortamların veya içerikte yer alan herhangi bir hususun kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, başka dillere çevrilmesi, türev sürümler oluşturulması veya kaynak kodunun çıkarılması yasaktır. Sanal Ortamlar ‘da bütün yazılı, sesli, görsel, elektronik materyallerin ve marka, işaret ve logoda dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Sanal Ortamlar ’da yer alan her türlü içeriğin telif hakları, diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları Alkın Kompresör’e ait olup, söz konusu haklar mevzuat uyarınca korunmaktadır.

Söz konusu fikri mülkiyet haklarının sahibinin rızası olmadan indirildiği, kopyalandığı, aktarıldığı, yayınlandığı, saklandığı veya başka herhangi bir şekilde kullanıldığı takdirde ilgili yasa ve haklar ihlal ediliyor olabilir. Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Alkın Kompresör Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi sorumlu değildir. Alkın Kompresör, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Sanal Ortamlar veya Sanal Ortamlar ‘da yer verilen herhangi bir unsur veya içeriğin Alkın Kompresör’ün yazılı izni olmaksızın fiziki veya elektronik herhangi bir ortamda kopyalanması, işlenmesi, yeniden üretilmesi, çoğaltılması ya da herhangi bir şekilde kullanılması halinde ortaya çıkabilecek yasal sorumluluk, ihlal kullanıcıya ait olup, Alkın Kompresör’ün söz konusu ihlal veya ihlallerden doğan her türlü hakkı saklıdır.

Her kullanıcı Alkın Kompresör veya başka bir üçüncü şahsın haklarını ihlal edecek nitelikte herhangi bir işlem veya eylemde bulunmayacağını, Sanal Ortamlar ‘da kullanıcılar için erişilebilir olan her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin kullanılması, saklanması, işlenmesi ve üçüncü kişilere ifşa edilmesi konusunda Alkın Kompresör’ün münhasır hak sahibi olduğunu kayıtsız şartsız kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Kullanıcılar, Sanal Ortamlara kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler.

Alkın Kompresör işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. 

Alkın Kompresör, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Taraflar, öngöremedikleri ve önleyemedikleri ve sözleşmeden doğan edimlerini direkt olarak etkileyen yangın, isyan, deprem, su baskını, grev, salgın hastalık, sokağa çıkma yasakları, savaş, iç savaş, yasal düzenlemeler nedeniyle bu sözleşme hükümleri gereği ifa ve ikmal etmek zorunda olduğu sorumluluklarını yerine getirememesi durumunda sorumlu olmayacak ve anılan mücbir sebeplere maruz kalan tarafın yükümlülüklerini ifa etmekteki gecikmesi sözleşmenin feshine gerekçe sayılmayacaktır. Bu durumda tarafların yükümlülüklerini yerine getirme görevi mücbir sebebin ortadan kalkması anına kadar askıya alınacaktır.

Resmi makamlardan Kullanıcıya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi veya Kullanıcının Alkın Kompresör sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik saldırı girişiminin tespit edilmesi halinde Alkın Kompresör, diğer tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, Kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma veya yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir. 

İşbu sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde, İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

Alkın Kompresör ’ün burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

map-pin-point
UP